http://ba-tec.as/uploads/images/main/Jernbanebrua1.jpg
Kompetanse og erfaring
Vi tilbyr:
  • Profesjonell rådgivning i byggesaker
  • Utvikling av fast eiendom
  • Utbygging av gode boliger for folk flest
  • Solid samarbeidspartner/medeier i eiendomsprosjekter

Siv.ing. MNIF Jan Solberg A/S med datterselskaper driver med virksomhet innenfor ulike områder i bygge- og eiendomsbransjen. Selskapet ble stiftet 1. juli 1988 og har sitt forretningskontor i Hønefoss. Daglig leder er siv.ing. MRIF Jan Solberg.

Datterselskapet Bygg og Anlegg Tekniske Consulent as (BA-tec as) er et RIF-godkjent rådgivende ingeniørselskap innenfor områdene prosjektadministrasjon, byggeteknikk og byggeledelse. Selskapet har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 for relevante områder.

Hole Utbyggings- og Eiendomsselskap as (HUES) kjøper eiendom for utvikling og videresalg eller utleie på Østlandet.

Hammerbrogaten 9A og B as er et "singel purpose"-selskap for utbygging av sentrumsnære leiligheter i Hønefoss.

Billingstad Utvikling AS er nyeste "skudd på stammen". Selskapet skal i løpet av 2014/2015 bygge næringsbygg i Asker kommune.

Selskapene er heleide selskaper. I tillegg er Siv.ing. MNIF Jan Solberg A/S medeier i flere andre selskaper.
Bildet av Hønefoss jernbanebru er tatt av Per M. Haakenstad

Henvendelser