Referanseprosjekter:

Kjørbokollen Utbygging
Lysaker Park, Storebrand
Vinkelbygget i Tønsberg

Bygg og Anlegg Tekniske Consulent as (BA-tec as)

BA-tec as ble stiftet i 1997 og er et RIF-godkjent rådgivende ingeniørselskap innenfor prosjektadministrasjon, byggeteknikk og byggeledelse. Selskapet har godkjenning i tiltaksklasse 3 for relevante områder.
BA-tec as har hatt prosjektledelse i mange store og små byggesaker, nybygg og rehabilitering, her nevnes oppdrag fra senere år:

Kjørbokollen Utbygging i Sandvika i årene 2000-2007, et leilighetsprosjekt med 290 leiligheter og parkeringshus for 300 biler

Lysaker Park, nytt hovedkontor for Storebrand i årene 2007-2009, et kontorbygg på 15000 m2, energiklasse B

Vinkelbygget i Tønsberg ble bygget i 2009-2012 og er et moderne kontorbygg på 11000 m2 og har energiklasse A.

Henvendelser