Billingstad Utvikling AS

Siv.ing. MNIF Jan Solberg A/S kjøpte i november 2013 selskapet Billiingstad Utvikling AS som eier Lilleåsen 2 i Asker kommune, for å utvikle og gjennomføre prosjektet. Bygningen som står på tomten, skal rives i løpet av 2014 og nytt næringsbygg i 4 etasjer med parkering i 2 underetasjer skal bygges. Bygget blir et lavenergibygg og får egen nergisentral basert på termiske brønner. Eiendommen ligger nord på Billingstad/Slependen med har god eksponering mot E18. 

Slik tenker vi oss hovedfasaden mot Slependveien:

2052_Lilleaasen_128a.jpg

 Bygget vil få flott utsikt:

2052_Lilleaasen_154_01-utsnitt.jpg