For nærmere opplysninger:

Vinkelbygget

Siv.ing. MNIF Jan Solberg A/S er medeier i eiendomsselskapet Kjelleveien 21 AS i Tønsberg. Dette selskapet eier Vinkelbygget - et 11 300 kvadratmeter stort kontorbygg som ble ferdigstilt i 2012.
Bygget er i fire etasjer og har standard som passivhus der bergvarmepumper i sin helhet besørger oppvarming og kjøling av tekniske installasjoner.

Vinkelbygget er blant annet omtalt på www.enova.no/innsikt/historier/forbildebygg/kontorbygg og på www.arkitektur.no/vinkelbygget

Sentroveien 24

Siv.ing. MNIF Jan Solberg A/S er også medeier i eiendomsselskapet Sentroveien 24 as i Horten. Selskapet eier Sentroveien 24 i Horten hvor det skal bygges 49 selveierleiligheter i et nytt og spennende boligprosjekt. Etter planen skal det bygges 3 frittstående boligblokker med 1- til 4-roms leiligheter. De fleste leilighetene får parkeringsplass i garasjeanlegg i kjeller. For mer informasjon se www.sentroveien24.no.

 

Henvendelser