Siv.ing. MNIF Jan Solberg A/S kjøpte høsten 2012 selskapet Hammerbrogaten 9A og B AS som eier bygningene hvor det tidligere var handelsskole i Hønefoss. Planen er å utvikle eiendommen til et boligprosjekt som vil ligge sentralt i byen rett ved fossen, vis-a-vis Nordre Park. Foreløpig er planene på skissestadiet.

Henvendelser