Nye prosjekter
  • Ullerålsgaten, Hønefoss
  • Hofsfossveien 3-5

Hole Utbyggings- og Eiendomsselskap as (HUES)

Selskapet eier, driver, utvikler og selger fast eiendom. Selskapet, som eies av Siv.ing. MNIF Jan Solberg A/S, ble stiftet i 15. februar 1993 og har kontor i egen gård, Fossveien 5 i Hønefoss.

I 2012 ble to sentrumsnære boligblokker med til sammen 36 leiligheter ferdigstilt i Soknedalsveien 10 og 12. 
 
Nye prosjekter:

Ullerålsgaten

Planer for bygging av 3 moderne funkisboliger i Ullerålsgaten er godkjent i kommunen og ttomta er klargjort for bygging.  Boligene, som vil ligge sentralt i Hønefoss ved Randselva, er foreløpig ikke (juni 2014) lagt ut for salg. De kommer omtrent midt på dette bildet som er tatt av Per M. Haakenstad:

Hofsfossveien 3-5

Etter planen skal HUES bygge 14 leiligheter i en lavblokk i Hofsfossveien 3-5. Planene er godkjent i Ringerike kommune, men bygging er per juni 2014 ikke igangsatt.  Blokken er tegnet av LINK Arkitektur as:

Henvendelser